1 GENERELT

Nedenstående generelle vilkår er gældende for alle personer, som er tilmeldt med et aktivt abonnement på bettingfamily.com Ved oprettelse accepteres disse.

2 ALDERSGRÆNSE

For at oprette et abonnement hos bettingfamily.com skal du være 18 år. Du skal ligeledes være 18 år for at oddse. Wingroup ApS kan ikke drages til ansvar for mindreårige på bettingfamily.com.

3 PERSONLIGE OPLYSNINGER

Dit navn og brugernavn bliver ikke oplyst til andre. Du vil på email modtage relevante emails fra os samt modtage tips vha. det mobilnummer, som du tilmelder. Desuden skjuler vores indløser alle dine oplysninger omkring din betaling. Dit kodeord bliver også skjult og kan hverken ses af Wingroup ApS eller andre.

4 REGLER FOR INDGÅELSE AF MEDLEMSKAB

Dit medlemskab er personligt og det er derved ikke tilladt at dele med andre. Et brud på dette kan medføre permanent udelukkelse fra bettingfamily.com.

5 TILBAGEBETALING AF INDSATS

Du står selv inde for tab af penge, som kan forekomme ved at oddse. Wingroup ApS kan derfor ikke stilles til ansvar for eventuelle tab. Har du læst eller set forkert på vores hjemmeside omkring hvad du skulle spille, er du selv ansvarlig for dette. Wingroup ApS dækker derfor ikke tab ved fejllæsning. Det er vigtigt at understrege, at Wingroup ApS på ingen måde stiller garanti for profit. Vores eksperter forsøger naturligvis, at opnå de bedste resultater for vores kunder.

6 OPHØR

Du kan til hver en tid opsige dit abonnement under din profilside. Du vil have adgang til tips via hjemmesiden, indtil dit abonnement er udløbet. Såfremt du ikke er afmeldt og din betaling fejler, så vil du stadig have adgang til spil forslagene måneden ud. Dog bliver prisen for måneden fakturaet til dig pr mail efterfølgende. Såfremt en ekspert bliver fjernet fra siden, vil du blive tildelt en ny ekspert i samme kategori.

7 PRØVEPERIODE

Der tilbydes en prøveperiode på 3 dage ved tilmelding. Dette gælder kun for nye medlemmer.

8 BETALING

Når du køber et medlemskab indgår du en aftale med Wingroup ApS, CVR: 38884875. Efter dit køb modtager du en bekræftelse på email. Dit abonnement fornyes automatisk. Du kan til hver en tid afmelde det. Du betaler for 1 måned af gangen, hvor du har adgang i hele perioden, selvom du afmelder i løbet af en periode. Alle priser er inklusiv moms.

9 PRISREGULERING

Wingroup ApS kan til enhver tid regulere den månedlige abonnementspris. Dog skal en sådan prisregulering varsles i god tid, og kunden skal kunne nå at afmelde sig inden prisreguleringen træder i kraft. En sådan regulering skal varsles minimum 10 dage inden prisreguleringen træder i kræft.

10 FORTRYDELSESRET

Du har 14 dages fortrydelsesfrist, når du bestiller en ydelse. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, skal du give dit samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. Dermed fraskriver du dig fortrydelsesretten, da ydelsen begynder med det samme.

11 VIDEREGIVELSE AF SPILTIPS

Det er strengt forbudt at videresende de tips, som Bettingfamily og dets eksperter foreslår til de betalende medlemmer, og kan straffes med bøder og sanktioner. Tipsene/analyserne der bliver udarbejdet af Bettingfamily samt dets eksperter er rettigheder der tilhører selskabet. Ved videregivelse af spiltips kan vedkommende blive straffet med udelukkelse.

12 ANTAL AF SPILFORSLAG

Antallet af spilforslag vil være svingende fra ekspert til ekspert. Eksperterne spiller udelukkende på væddemål, hvor der efter deres beregninger og viden kan konkluderes at der er værdi. Derfor kan der udfra den enkelte eksperts vurdering, være dage uden spilforslag.

13. INDHENTNING OG REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER

Bettingfamily indhenter personoplysninger om dig, når du tilmelder dig vores hjemmeside, samt når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller bestiller vores produkter. Oplysningerne benyttes til at gennemføre den service, de er indhentet i forbindelse med. Desuden bruges oplysninger til at målrette vores tilbud til dig og dine interesser. Bettingfamily registrerer alene de oplysninger, du indtaster og aldrig uden, at du selv har givet os dine oplysninger ved registrering. Der indsamles udelukkende personoplysninger via www.bettingfamily.com, såfremt du giver dit udtrykkelige samtykke hertil.

14. HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER

Bettingfamily er underlagt gældende dansk lovgivning, herunder Persondataloven, og dine personoplysninger behandles fortroligt i overensstemmelse hermed. Dine personoplysninger vil på intet tidspunkt blive solgt eller videregivet til nogen af Bettingfamily eller Wingroup ApS samarbejdspartnere, sponsorer, annoncører eller øvrig tredjepart uden dit samtykke.

15 OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Wingroup ApS sikrer, at opbevaringen af dine personoplysninger sker sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dine personoplysninger lagres i en medlemsdatabase og vil blive slettet, når de ikke længere opfylder det formål, de blev indhentet til og i henhold til gældende lovgivning. Wingroup ApS forbeholder sig retten til at ændre nærværende retningslinjer samt procedurer for behandling og opbevaring af dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. I så fald vil du blive informeret herom, og du vil få mulighed for at slette eller tilbagekalde dine oplysninger.

16 INDSIGTSRET

Når dine personoplysninger er registreret i Bettingfamily’s medlemsdatabase, har du til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Henvendelse herom rettes til [email protected] Hvis dine oplysninger er urigtige eller vildledende, har du til enhver tid ret til at få dem berigtiget, slettet eller blokeret, ligesom du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke.

17 INDSIGELSE

Når dine personoplysninger er registreret i Bettingfamily’s medlemsdatabase, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod registreringen ved at henvende dig til [email protected]

18 KLAGEADGANG

Når dine personoplysninger er registreret i Bettingfamily’s medlemsdatabase, kan du til enhver tid påklage behandlingen af dine personoplysninger til Bettingfamily eller indgive en klage til Datatilsynet.

19 VÆRNETING

Ovenstående betingelser og vilkår er underlagt dansk lovgivning, og eventuelle tvister udspringende heraf skal behandles ved de danske domstole.

20 KONTAKT

Bettingfamily har ret til at kontakte dig via e-mail. Dette vil dog kun være vedrørende selve Bettingfamily og intet andet. Bettingfamily har desuden ret til at kontakte dig via din mobil, som led i vores service for nye brugere.